Mira3 Logo

Om Mira III

pstkort-aarhuss-mira3
Dette billede viser Mira III på et tidspunkt i midten af 1950'erne da hun sejlede mellem Århus & Skødshoved Billede:Stamps.dk

Miras Historie

Mira III er bygget på Frederikssund Skibsværft i 1915 og sejlede under navnet Expres som passagerfærge på Meyers kystrute på Øresund.

Mira III har, foruden at sejle på Lillebælt, også sejlet for Københavns Havnevæsen, for Forsvaret med sejlads til Københavns Ø-forter og som rutebåd på Århusbugten. I Århus fik Mira III sit nuværende navn.

I starten var båden forsynet med en to-cylindret dampmaskine. I 1924 fik Mira III en Munktell petroliumsmotor, som den sejlede med til 1938, hvor den fik en to-cylindret Vølund 65 HK glødemoter. I 2004 fik Mira III den motor, som båden sejler med i dag, en seks-cylindret Albin dieselmotor.

Allerede i 1966 kom Mira III til Middelfart, hvor den sidenhen er blevet anvendt til tursejlads på Lillebælt. Mira III er den af Middelfarts turbåde, der har den længste historie med tursejlads fra Middelfart, og mange af byens beboere har efterhånden fejret mærkedage ombord.

Renovering i samarbejde med Skibsbevaringsfonden

Renovering/ Restaurering i samarbejde med Skibsbevaringsfonden

Det er en stor opgave at holde et mere end hundrede år gammelt træskib i god stand.

Vi er så heldige, at Mira III er erklæret bevaringsværdig, og at Skibsbevaringsfonden har indgået et samarbejde med os om at bevare hende. Det vil sige, at Skibsbevaringsfonden hjælper os økonomisk og bidrager med al den viden, de ligger inde med, så vi kan renovere/restaurere Mira, så hun forbliver sødygtig og genvinder sit karakteristiske og historiske udtryk.

Det er vores mål, hvert år at gøre Mira sundere, stærkere og mere oprindelig i sit udtryk, så hun til stadighed bliver bedre og smukkere.

Indtil videre har vi fået renoveret hele skibets agter-ende, udskiftet spanter og bjælkevæger forrest i bagbord side, og der er skiftet bærende dele under salonen.

Hvert år kalfatrer og maler vi skibet, og derudover udskifter vi nogle af plankerne i bunden, så skibet til stadighed er tæt og sødygtigt og i god vedligeholdesmæssig stand.

nymalet-mira3
renovering-agter-mira3
nye-planker-mira3